Acasă » Uncategorized » Zugrav, lpsosar, Tapetar, Vopsitor

Zugrav, lpsosar, Tapetar, Vopsitor

Descrierea ocupaţiei 

Zugravul, ipsosar, tapetar, vopsitor este muncitorul în construcţii, a cărui activitate se compune din realizarea finisajelor. Lucrările de finisaj prin care se aplică pe suprafaţa elementelor de construcţie un strat subţire dintr-o suspensie de pigmenţi în apă se numesc zugrăveli.  Dacă stratul este alcătuit dintr-o suspensie de pigmenţi în ulei sau emulsii de liant în apă, lucrările de finisaj se numesc vopsitorii.  Finisarea suprafeţelor se poate face prin tapetare.  Aceste lucrări se execută în scopul protejării hidrofuge, ignifuge şi anticorozive a suportului pe care se execută. De asemenea, executarea zugrăvelilor, tapetărilor şi vopsitoriilor se face în scopul menţinerii suportului în condiţii de igienă şi pentru a crea un aspect decorativ.

 

Unitati de competenta specifice ocupatiei:

1.Comunicarea la locul de muncă

2 Efectuarea unor calcule matematice simple

3.Identificarea sarcinilor si planificarea activităţii

4 Aplicarea procedurilor tehnice de execuţie şi de control al calităţii

5.Identificarea materialelor de bază, folosite la lucrările de zugrăveli ipsosării, tapetări si vopsitorii

6.Utilizarea uneltelor, sculelor şi dispozitivelor simple, manuale şi mecanizate

7.Respectarea NTSM şi PSI

8.Pregatirea suprafeţelor pentru lucrări de zugrăveli si vopsitorii simple

9.Pregătirea suprafeţelor pentru lucrări de zugrăveli/ vopsitorii de calitate superioară

10.Prepararea soluţiilor simple de lucru

11 Aplicarea si prelucrarea straturilor suport pentru executarea vopsitoriilor de calitate superioară şi a zugrăvelilor speciale

12. Executarea vopsitoriilor de calitate superioară şi a zugrăvelilor speciale

13. Executarea lucrărilor complete de zugrăveli de calitate superioară şi vopsitorii obişnuite în ulei

14. Efectuarea lucrărilor de tapetări Competenţe specifice ocupaţiei

15. Efectuarea lucrărilor de ipsosării


Acte necesare pentru înscrirea la cursurile gratuite de formare profesională:
a) Copie BI/CI

b) Copie certificat de naștere

c) Copie diplomă/adeverință de studii (ultimul act de studii)

d) Adeverință de angajat sau alt act ce dovedește statutul de angajat

e) Adeverință medicală cu mențiunea “apt de muncă” sau “clinic sănătos”

f) Copie certificat de căsătorie sau hotărâre de divorț (numai pentru femei în cazul schimbării numelui)

Obiective specifice

1. Dezvoltarea capacităţii locale de furnizare a programelor de formare profesională continuă (FPC) flexibile şi relevante pentru piaţa muncii. 2. Creşterea gradului de informare şi cunoaştere a beneficiilor participării la programe FPC şi servicii de consiliere si orientare profesionala. 3. Creşterea nivelului de informare si motivare vocationala a angajatilor din constructii si domenii conexe prin participarea la programe de consiliere si orientare profesionala a 300 de persoane ocupate in acest sector de activitate. 4. Cresterea nivelului de calificare a unui numar de 185 de angajati din constructii si domeniilor conexe prin dobandirea, actualizarea sau schimbarea calificarilor in urma desfasurarii programelor de formare profesionala continua (FPC).
INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE - ROMÂNIA - www.idru.ro

Programe Europene

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro