Acasă » Meserii » Zidar, Pietrar, Tencuitor

Zidar, Pietrar, Tencuitor

Descrierea ocupaţiei 

Zidarul, pietrar, tencuitor execută elemente de construcţii (pereţi portanţi, neportanţi, de compartimentare, stâlpi, arce, bolţi, cupole, canale, cămine, etc.) din  zidării de complexităţi diferite folosind pietre naturale sau artificiale confecţionate  din materiale arse (cărămizi, blocuri ceramice etc.) sau nearse (formate din  amestecul unuia sau a mai multor materiale de bază cu un liant) sub formă de monolit sau de blocuri, prin aşezarea lor în rânduri orizontale  şi îmbinarea lor după anumite reguli, folosind un liant (mortar) pentru legarea acestora, verifică şi corectează defectele de execuţie. Zidarul, pietrar, tencuitor aprovizionează locul de muncă cu materiale, scule, unelte, dispozitive  şi utilaje necesare, pregăteşte sculele, dispozitivele  şi utilajele pentru lucru, prepară mortarele pentru zidării şi tencuieli.  De asemenea, zidarul, pietrar, tencuitor, pregăteşte suprafeţele elementelor de construcţii din zidărie de cărămidă sau beton, în vederea tencuirii ( verifică abaterile, curăţă, trasează, umezeşte suprafeţele etc.)  şi execută tencuirea  elementelor de construcţii prin aplicarea succesivă a mai multor straturi de mortar cu caracteristici fizice  şi tehnice specifice care să asigure calitatea necesară, o protecţie bună şi un finisaj corespunzător scopului pentru care această lucrare se realizează.

 

Unitati de competenta specifice ocupatiei:

1 Comunicarea la locul de muncă

2 Lucrul în echipă

3 Efectuarea unor calcule matematice simple

4 Dezvoltarea profesională proprie

5 Planificarea activităţii zilnice

6 Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, de protecţie a mediului şi de PSI

7 Organizarea locului de muncă

8 Întreţinerea stării de funcţionare a echipamentelor de lucru

9 Asigurarea calităţii lucrărilor executate

10 Executarea lucrărilor de demolare a zidăriei

11 Prepararea mortarelor pentru zidării şi tencuieli

12 Executarea zidăriilor simple

13 Executarea zidăriilor din piatră naturală

14 Executarea zidăriilor de complexitate medie

15 Executarea zidăriilor de mare complexitate

16 Executarea tencuielilor simple

17 Executarea tencuielilor decorative

18 Executarea tencuielilor de mare complexitate

19 Executarea lucrărilor de reabilitare termică a clădirilor de locuit


Acte necesare pentru înscrirea la cursurile gratuite de formare profesională:
a) Copie BI/CI

b) Copie certificat de naștere

c) Copie diplomă/adeverință de studii (ultimul act de studii)

d) Adeverință de angajat sau alt act ce dovedește statutul de angajat

e) Adeverință medicală cu mențiunea “apt de muncă” sau “clinic sănătos”

f) Copie certificat de căsătorie sau hotărâre de divorț (numai pentru femei în cazul schimbării numelui)

Obiective specifice

1. Dezvoltarea capacităţii locale de furnizare a programelor de formare profesională continuă (FPC) flexibile şi relevante pentru piaţa muncii. 2. Creşterea gradului de informare şi cunoaştere a beneficiilor participării la programe FPC şi servicii de consiliere si orientare profesionala. 3. Creşterea nivelului de informare si motivare vocationala a angajatilor din constructii si domenii conexe prin participarea la programe de consiliere si orientare profesionala a 300 de persoane ocupate in acest sector de activitate. 4. Cresterea nivelului de calificare a unui numar de 185 de angajati din constructii si domeniilor conexe prin dobandirea, actualizarea sau schimbarea calificarilor in urma desfasurarii programelor de formare profesionala continua (FPC).
INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE - ROMÂNIA - www.idru.ro

Programe Europene

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro