Home » Meserii » Sudor

 

Sudor

 

Descrierea ocupaţiei 

Sudorul realizează prin sudare o îmbinare nedemontabilă având ca rezultat obţinerea unei structuri interne continue  şi omogene. Se realizează astfel repere, subansambluri, piese sudate şi alte componente, folosite în diferite domenii, industriale sau neindustriale, ca de exemplu: construcţii metalice, instalaţii de ridicat, conducte pentru apă, abur, fluide tehnologice, recipiente sub presiune, cazane de apă caldă, apă fierbinte, abur, altele.

Tăietorul este operatorul care utilizând energia termică (arc electric, flacără de gaze sau alte surse

neconvenţionale de energie) decupează/taie diverse piese.

 

Unitati de competenta specifice ocupatiei:

1 Lucrul în echipă

2 Planificarea activităţii proprii

3 Urmărirea programului de pregătire profesională

4 Comunicarea interpersonală

5Aplicarea normelor de protecţie a muncii, de  prevenire şi stingere a incendiilor, a prevederilor  prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR

6 Utilizarea documentaţiei tehnice

7 Aplicarea procedurilor de calitate

8 Exploatarea echipamentelor / utilajelor / aparatelor şi a dispozitivelor necesare sudării / tăierii

9 Pregătirea operaţiei de sudare / tăiere

10 Aplicarea procedeelor de sudare / tăiere

11 Realizarea operaţiilor post–sudare / tăiereActe necesare pentru înscrirea la cursurile gratuite de formare profesională:
a) Copie BI/CI

b) Copie certificat de naștere

c) Copie diplomă/adeverință de studii (ultimul act de studii)

d) Adeverință de angajat sau alt act ce dovedește statutul de angajat

e) Adeverință medicală cu mențiunea “apt de muncă” sau “clinic sănătos”

f) Copie certificat de căsătorie sau hotărâre de divorț (numai pentru femei în cazul schimbării numelui)

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.