Acasă » Meserii » Sudor

Sudor

Descrierea ocupaţiei 

Sudorul realizează prin sudare o îmbinare nedemontabilă având ca rezultat obţinerea unei structuri interne continue  şi omogene. Se realizează astfel repere, subansambluri, piese sudate şi alte componente, folosite în diferite domenii, industriale sau neindustriale, ca de exemplu: construcţii metalice, instalaţii de ridicat, conducte pentru apă, abur, fluide tehnologice, recipiente sub presiune, cazane de apă caldă, apă fierbinte, abur, altele.

Tăietorul este operatorul care utilizând energia termică (arc electric, flacără de gaze sau alte surse

neconvenţionale de energie) decupează/taie diverse piese.

 

Unitati de competenta specifice ocupatiei:

1 Lucrul în echipă

2 Planificarea activităţii proprii

3 Urmărirea programului de pregătire profesională

4 Comunicarea interpersonală

5Aplicarea normelor de protecţie a muncii, de  prevenire şi stingere a incendiilor, a prevederilor  prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR

6 Utilizarea documentaţiei tehnice

7 Aplicarea procedurilor de calitate

8 Exploatarea echipamentelor / utilajelor / aparatelor şi a dispozitivelor necesare sudării / tăierii

9 Pregătirea operaţiei de sudare / tăiere

10 Aplicarea procedeelor de sudare / tăiere

11 Realizarea operaţiilor post–sudare / tăiereActe necesare pentru înscrirea la cursurile gratuite de formare profesională:
a) Copie BI/CI

b) Copie certificat de naștere

c) Copie diplomă/adeverință de studii (ultimul act de studii)

d) Adeverință de angajat sau alt act ce dovedește statutul de angajat

e) Adeverință medicală cu mențiunea “apt de muncă” sau “clinic sănătos”

f) Copie certificat de căsătorie sau hotărâre de divorț (numai pentru femei în cazul schimbării numelui)

Obiective specifice

1. Dezvoltarea capacităţii locale de furnizare a programelor de formare profesională continuă (FPC) flexibile şi relevante pentru piaţa muncii. 2. Creşterea gradului de informare şi cunoaştere a beneficiilor participării la programe FPC şi servicii de consiliere si orientare profesionala. 3. Creşterea nivelului de informare si motivare vocationala a angajatilor din constructii si domenii conexe prin participarea la programe de consiliere si orientare profesionala a 300 de persoane ocupate in acest sector de activitate. 4. Cresterea nivelului de calificare a unui numar de 185 de angajati din constructii si domeniilor conexe prin dobandirea, actualizarea sau schimbarea calificarilor in urma desfasurarii programelor de formare profesionala continua (FPC).
INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE - ROMÂNIA - www.idru.ro

Programe Europene

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro