Acasă » Programe Europene » Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – POSDRU

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – POSDRU

Obiectivul general al POS DRU este dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva a 1.650.000 de persoane.

 

Obiectivele specifice:

 

 • Promovarea calitatii sistemului de educatie si formare profesionala initială si continua, inclusiv a invatamantului superior si a cercetarii;
 • Promovarea culturii antreprenoriale si imbunatatirea calitatii si productivitatii muncii;
 • Facilitarea insertiei tinerilor si a somerilor de lunga durata pe piata muncii;
 • Dezvoltarea unei piete a muncii moderne, flexibile si incluzive;
 • Promovarea (re)insertiei pe piata muncii a persoanelor inactive, inclusiv in zonele rurale;
 • Imbunatatirea serviciilor publice de ocupare;
 • Facilitarea accesului la educatie si pe piata muncii a grupurilor vulnerabile.

AXE PRIORITARE TEMATICE

AXA PRIORITARA 1 Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere
1.1 Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate

 • Educatie mai buna pentru toti (strategice)
 • Scoala pentru toti (granturi)

1.2 Calitate in invatamantul superior

 

 • Universitate pentru viitor (strategice)

 

 • Universitate pentru piata muncii (granturi)

 

1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare profesionala;

 

 • Profesionisti in educatie si formare (strategice)
 • Cariera in educatie si formare (granturi)

 

1.4 Calitate in formare profesionala continua

 

 • Calificari europene (strategice)

 

 • Parteneri in formare continua (granturi)

 

1.5 Programe doctorale si post-doctorale in sprijinul cercetarii

 

 • Burse doctorale (strategice)
 • Programe postdoctorale (strategice)

 

 

 • Programe doctorale mai bune (granturi)

 

AXA PRIORITARA 2 Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii
2.1 Tranzitia de la scoala la o viata activa

 • Bani pentru formare profesionala (schema de ajutor de stat)

 

 • Invata o meserie (strategice)

 

 

 • Invata pentru cariera ta! (granturi)
  2.2 Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii

 

 • A doua sansa in educatie (strategice)
 • Nu abandona scoala! (granturi)

 

2.3 Acces si participare la FPC

 • Bani pentru formare profesionala (schema de ajutor de stat)

 

 • Calificarea – o sansa pentru viitor! (strategice)

 

 • Continua sa te califici! (granturi)

 

AXA PRIORITARA 3 Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale

 • Fii intreprinzator (strategice)
 • Antreprenoriatul, o alternativa de cariera (granturi)

3.2 Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii

 • Bani pentru sanatatea si siguranta salariatilor (schema de ajutor de minimis)

 

 • Bani pentru formare profesionala (schema de ajutor de stat)

 

 • Competente pentru competitivitate (strategice)

 

 • Adaptabilitate si flexibilitate (granturi)

3.3 Dezvoltarea parteneriatului si incurajarea initiativelor pentru parteneri sociali si societatea civila 

 

 • Actionam impreuna (strategice)

 

 • Parteneriat pentru ocupare (granturi)

 

AXA PRIORITARA 4 Modernizarea Serviciului Public de Ocupare
4.1 Intarirea capacitatii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare

 

 • Calitate in serviciile de ocupare (strategice)

 

 • Servicii de ocupare eficiente (granturi)

4.2 Formarea personalului Serviciului Public de Ocupare

 

 

 

 • Profesionisti in piata muncii (strategice)

 

 • Fii activ pe piata muncii! (granturi)

 


AXA PRIORITARA 5
 Promovarea masurilor active de ocupare
5.1. Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare

 • Bani pentru completarea echipei (schema de ajutor de stat)

 

 • Integrare pe piata muncii (strategice)

 

 • Fii activ pe piata muncii (granturi)

 

5.2.Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca

 

 

 • Bani pentru completarea echipei (schema de ajutor de stat)

 

 • Mediul rural – oportunitati de ocupare (strategice)
 • Mediul rural – mai mult decat agricultura (granturi)

 

AXA PRIORITARA 6 Promovarea incluziunii sociale
6.1 Dezvoltarea economiei sociale

 

 • Pentru o viata mai buna (strategice)

 

 • Economie sociala si solidaritate (granturi)

 

6.2 Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii

 

 • Impreuna pe piata muncii (strategice)

 

 • Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii (granturi)

 

6.3 Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii

 

 

 

 • Sanse egale si respect (strategice)

6.4 Initiativele transnationale pentru o piata inclusiva a muncii

 

 • Parteneriat transnational (strategice)
 • Schimb de bune practici (granturi)

 

AXA PRIORITARA 7 Asistenta tehnica
7.1 Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU
7.2 Sprijin pentru promovarea POS DRU si comunicare

Obiective specifice

1. Dezvoltarea capacităţii locale de furnizare a programelor de formare profesională continuă (FPC) flexibile şi relevante pentru piaţa muncii. 2. Creşterea gradului de informare şi cunoaştere a beneficiilor participării la programe FPC şi servicii de consiliere si orientare profesionala. 3. Creşterea nivelului de informare si motivare vocationala a angajatilor din constructii si domenii conexe prin participarea la programe de consiliere si orientare profesionala a 300 de persoane ocupate in acest sector de activitate. 4. Cresterea nivelului de calificare a unui numar de 185 de angajati din constructii si domeniilor conexe prin dobandirea, actualizarea sau schimbarea calificarilor in urma desfasurarii programelor de formare profesionala continua (FPC).
INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE - ROMÂNIA - www.idru.ro

Programe Europene

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro