Acasă » Programe Europene » Programul Operational Sectorial de Transport – POS Transport

Programul Operational Sectorial de Transport – POS Transport

Obiectivul general al POS Transport consta in promovarea, in Romania, a unui sistem de transport durabil, care sa permita deplasarea rapida, eficienta si in conditii de siguranta a persoanelor si bunurilor, la servicii de un nivel corespunzator standardelor europene, la nivel national, in cadrul Europei, intre si in cadrul regiunilor Romaniei.

 

Obiective specifice:

 

  • modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN-T, cu aplicarea masurilor necesare pentru protectia mediului inconjurator
  • modernizarea si dezvoltarea retelelor nationale de transport, in conformitate cu principiile dezvoltarii durabile
  • promovarea transportului feroviar, naval si intermodal
  • sprijinirea dezvoltarii transportului durabil, prin minimizarea efectelor adverse ale transportului asupra mediului si imbunatatirea sigurantei traficului si a sanatatii umane.

AXE PRIORITARE TEMATICE:

AXA PRIORITARA 1 – Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN-T in scopul dezvoltarii unui sistem de transport durabil si integrarii acestuia cu retelele de transport ale UE

1.1 Infrastructura rutiera de-a lungul Axei Prioritare nr.7

1.2 Infrastructura feroviara de-a lungul Axei Prioritare nr.22

1.3 Infrastructura navala de-a lungul Axei Prioritare nr.18

 

AXA PRIORITARA 2 – Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN-T in scopul crearii unui sistem national de transport durabil

2.1 Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii rutiere nationale2.2 Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii feroviare nationale si a serviciilor
pentru calatori2.3 Modernizarea si dezvoltarea porturilor dunarene si maritime

Operatiunea 
– Modernizarea si dezvoltarea portului Constanta

Operatiunea – Modernizarea si dezvoltarea porturilor dunarene2.4 Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport aerian

 

AXA PRIORITARA 3 – Modernizarea sectorului de transport in scopul cresterii protectiei mediului si a sanatatii publice si sigurantei pasagerilor

3.1 Promovarea transportului intermodal3.2 Imbunatatirea sigurantei traficului pe toate modurile de transport 3.3 Minimizarea efectelor sectorului de transporturi asupra mediului

 

AXA PRIORITARA 4 – Asistenta Tehnica pentru POS-T

4.1 Sprijinirea managementului eficient, implementarii, monitorizarii si controlului POS-T

4.2 Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate pentru POS-T

Obiective specifice

1. Dezvoltarea capacităţii locale de furnizare a programelor de formare profesională continuă (FPC) flexibile şi relevante pentru piaţa muncii. 2. Creşterea gradului de informare şi cunoaştere a beneficiilor participării la programe FPC şi servicii de consiliere si orientare profesionala. 3. Creşterea nivelului de informare si motivare vocationala a angajatilor din constructii si domenii conexe prin participarea la programe de consiliere si orientare profesionala a 300 de persoane ocupate in acest sector de activitate. 4. Cresterea nivelului de calificare a unui numar de 185 de angajati din constructii si domeniilor conexe prin dobandirea, actualizarea sau schimbarea calificarilor in urma desfasurarii programelor de formare profesionala continua (FPC).
INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE - ROMÂNIA - www.idru.ro

Programe Europene

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro