Acasă » Programe Europene » Programul National pentru Dezvoltare Rurala – PNDR

Programul National pentru Dezvoltare Rurala – PNDR

Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (FEADR) este un instrument de finantare creat de uniunea Europeana pentru a sprijini tarile membre in implementarea Politicii Agricole Comune.
Politica Agricola Comuna este un set de reguli si mecanisme care reglementeaza producerea, procesarea si comercializarea produselor agricole in Uniunea Europeana si care acorda o mare atentie dezvoltarii rurale.
FEADR reprezinta o oportunitate de finantare pentru spatiul rural romanesc, in valoare de aproximativ 7,5 miliarde de euro, incepand cu 2007 si pana in 2013. FEADR se bazeaza pe principiul cofinantarii proiectelor de investitii private.
Fondurile europene pentru agricultura pot fi accesate in baza documentului-cheie Programul National pentru Dezvoltare Rurala(PNDR).

AXE PRIORITARE TEMATICE:

AXA 1: Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier

1.1. Masuri menite sa imbunatateasca cunostintele si sa consolideze potentialul
Uman

1.1.1. Formare profesionala (training), informare si difuzare de cunostinte

1.1.2. Instalarea tinerilor fermieri
1.2. Masuri menite sa restructureze si sa dezvolte capitalul fizic si sa promoveze
Inovatia

1.2.1. Modernizarea exploatatiilor agricole

1.2.2. Imbunatatirea valorii economice a padurii

1.2.3. Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere


Schema de ajutor de stat nr. N578/ 2009 Stimularea dezvoltarii regionale prin realizarea de investitii pentru procesarea produselor agricole si forestiere in vederea obtinerii de produse neagricole

1.2.5. Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii

1.4. Masuri de tranzitie pentru Romania

1.4.1. Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta

1.4.2. Infiintarea grupurilor de producatori

1.4.3. Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru agricultori

 

AXA 2: Imbunatatirea mediului si a spatiului rural

2.1. Masuri privind utilizarea durabila a terenurilor agricole

2.1.1. Sprijin pentru Zona Montana Defavorizata

2.1.2. Sprijin pentru zone defavorizate – altele decat zona montana

2.1.4. Plati de Agro-mediu

2.2. Masuri privind utilizarea durabila a terenurilor forestiere

2.2.1. Prima impadurire a terenurilor agricole

 

AXA 3: Calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale

3.1. Masuri privind diversificarea economiei rurale

3.1.2. Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi 3.1.3. Incurajarea activitatilor turistice3.2. Masura privind imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale

3.2.2. Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru
economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale

 

AXA 4: Axa LEADER

4.1. Implementarea strategiilor de dezvoltare locala

4.1.1. Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier

4.1.2. Imbunatatirea mediului si spatiului rural

4.1.3. Calitatea vietii si diversificarea economiei rurale

4.2.1. Implementarea proiectelor de cooperare

4.3.1 Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului

4.3.1.1 Constructie parteneriate public-private

Obiective specifice

1. Dezvoltarea capacităţii locale de furnizare a programelor de formare profesională continuă (FPC) flexibile şi relevante pentru piaţa muncii. 2. Creşterea gradului de informare şi cunoaştere a beneficiilor participării la programe FPC şi servicii de consiliere si orientare profesionala. 3. Creşterea nivelului de informare si motivare vocationala a angajatilor din constructii si domenii conexe prin participarea la programe de consiliere si orientare profesionala a 300 de persoane ocupate in acest sector de activitate. 4. Cresterea nivelului de calificare a unui numar de 185 de angajati din constructii si domeniilor conexe prin dobandirea, actualizarea sau schimbarea calificarilor in urma desfasurarii programelor de formare profesionala continua (FPC).
INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE - ROMÂNIA - www.idru.ro

Programe Europene

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro