Acasă » Prezentare proiect » Echipa de proiect

Echipa de proiect

ECHIPA DE IMPLEMENTARE

 

Manager de proiect –  Ana-Maria IURCHIAN

Responsabil  financiar  – Ionica ONCIOIU

Expert monitorizare si implementare  – Nicoleta ASĂVOAE

Expert formare si orientare profesională – Monica POCORA

Consilieri de orientare profesională  – Irina-Maria GIURCĂ

Consilieri de orientare profesională  – Ina-Maria MILEA

Obiective specifice

1. Dezvoltarea capacităţii locale de furnizare a programelor de formare profesională continuă (FPC) flexibile şi relevante pentru piaţa muncii. 2. Creşterea gradului de informare şi cunoaştere a beneficiilor participării la programe FPC şi servicii de consiliere si orientare profesionala. 3. Creşterea nivelului de informare si motivare vocationala a angajatilor din constructii si domenii conexe prin participarea la programe de consiliere si orientare profesionala a 300 de persoane ocupate in acest sector de activitate. 4. Cresterea nivelului de calificare a unui numar de 185 de angajati din constructii si domeniilor conexe prin dobandirea, actualizarea sau schimbarea calificarilor in urma desfasurarii programelor de formare profesionala continua (FPC).
INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE - ROMÂNIA - www.idru.ro

Programe Europene

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro