Acasă » Prezentare proiect » Activitatile proiectului

Activitatile proiectului

1. Managementul proiectului – se urmăreste utilizarea în mod optim a resurselor in cadrul proiectului.

2. Asigurarea vizibilitatii proiectului si dezvoltarea unei campanii publice de constientizare si informare are ca obiectiv atat vizibilitatea proiectului cat si creşterea gradului de informare şi cunoaştere a oportunităţilor de participare la programe de formare profesionala continua FPC şi servicii de consiliere si orientare profesionala.

3. Autorizarea pentru a furniza programe de formare profesionala FPCpentru 2 calificari de nivel I (prevazute in nomenclatorul calificarilor) are ca obiectiv creşterea capacităţii locale de furnizare a unor programe de FPC relevante pentru piaţa muncii.

4. Furnizarea serviciilor de consiliere si orientare profesionala a angajatilor – se vor identifica beneficiarii directi ai proiectului. Orientarea profesională are ca obiectiv proiectarea unui parcurs de dezvoltare a carierei personalizat.

5. Furnizarea unor programe da calificare flexibile şi adaptate nevoilor grupului ţintă are ca obiectiv creşterea participării la programe de FPC pentru dobândirea unor calificări relevante pentru piaţa muncii.

5. Furnizarea unor programe de calificare flexibile şi adaptate nevoilor grupului ţintă are ca obiectiv creşterea participării la programe de FPC pentru dobândirea unor calificări relevante pentru piaţa muncii.

6. Auditul financiar (extern) al proiectului –  se va verifica faptul ca toate cheltuielile declarate de Beneficiar in cererea de rambursare intermediara sau finala sunt reale, inregistrate corect si eligibile in conformitate cu prevederile contractului de finantare

 

7. Arhivarea.

Obiective specifice

1. Dezvoltarea capacităţii locale de furnizare a programelor de formare profesională continuă (FPC) flexibile şi relevante pentru piaţa muncii. 2. Creşterea gradului de informare şi cunoaştere a beneficiilor participării la programe FPC şi servicii de consiliere si orientare profesionala. 3. Creşterea nivelului de informare si motivare vocationala a angajatilor din constructii si domenii conexe prin participarea la programe de consiliere si orientare profesionala a 300 de persoane ocupate in acest sector de activitate. 4. Cresterea nivelului de calificare a unui numar de 185 de angajati din constructii si domeniilor conexe prin dobandirea, actualizarea sau schimbarea calificarilor in urma desfasurarii programelor de formare profesionala continua (FPC).
INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE - ROMÂNIA - www.idru.ro

Programe Europene

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro