Acasă » Meserii » Lucrator in structuri pentru constructii

Lucrator in structuri pentru constructii

Descrierea ocupaţiei

Lucratorul in structuri pentru constructii este muncitorul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul şantierelor de construcţii şi/sau în diverse puncte de lucru.Lucratorul in structuri pentru constructii participă la executarea lucrărilor de construcţii obişnuite sau clădiri; lucrări speciale; lucrări de căi de comunicaţie; construcţii hiodrotehnice şi hidroameliorative, pentru alimentări cu apă, canalizări, drumuri, poduri, castele de apă.

 

Unitati de competenta specifice ocupatiei:

1 comunicare şi numeraţie

2 utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei

3 comunicare în limba modernă

4 dezvoltarea personală în scopul obţinerii performanţei

5 igiena şi securitatea muncii

6 lucrul în echipă

7 organizarea locului de muncă

8 pregătirea pentru integrarea la locul de muncă

9 tranziţia de la şcoală la locul de muncă

10 rezolvarea de probleme

11 satisfacerea cerinţelor clienţilor

12 noţiuni generale despre construcţii

13 materiale de construcţii

14 planuri pentru construcţii

15 prelucrarea materialelor

16 săpături şi sprijiniri

17 cofraje din lemn

18 lucrări simple de armare

19 lucrări de betoane

20 zidarii simple de cărămidă

21 tencuieli obişnuite drişcuiteActe necesare pentru înscrirea la cursurile gratuite de formare profesională:
a) Copie BI/CI

b) Copie certificat de naștere

c) Copie diplomă/adeverință de studii (ultimul act de studii)

d) Adeverință de angajat sau alt act ce dovedește statutul de angajat

e) Adeverință medicală cu mențiunea “apt de muncă” sau “clinic sănătos”

f) Copie certificat de căsătorie sau hotărâre de divorț (numai pentru femei în cazul schimbării numelui)

Obiective specifice

1. Dezvoltarea capacităţii locale de furnizare a programelor de formare profesională continuă (FPC) flexibile şi relevante pentru piaţa muncii. 2. Creşterea gradului de informare şi cunoaştere a beneficiilor participării la programe FPC şi servicii de consiliere si orientare profesionala. 3. Creşterea nivelului de informare si motivare vocationala a angajatilor din constructii si domenii conexe prin participarea la programe de consiliere si orientare profesionala a 300 de persoane ocupate in acest sector de activitate. 4. Cresterea nivelului de calificare a unui numar de 185 de angajati din constructii si domeniilor conexe prin dobandirea, actualizarea sau schimbarea calificarilor in urma desfasurarii programelor de formare profesionala continua (FPC).
INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE - ROMÂNIA - www.idru.ro

Programe Europene

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro