Acasă » Aparitii in presa » Eveniment lansare – Ziua de Constanta

Eveniment lansare – Ziua de Constanta

Finanţare europeană pentru calificarea persoanelor din regiunea de Sud-Est, angajate pe piaţa muncii în construcţii şi activităţi conexe. Mâine, Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (IDRU) va organiza la Hotel lbis evenimentul de lansare a proiectului Dezvoltarea durabiă prin calificarea la standarde europene, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013. Proiectul va fi implementat pe parcursul a doi ani de către Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane şi are ca obiectiv general creşterea nivelului de calificare a persoanelor din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est. Programul va urmări creşterea nivelului de informare şi motivare vocaţională a angajaţilor din construcţii. La consiliere vor participa 300 de persoane ocupate în acest sector de activitate

 

http://www.ziuaconstanta.ro/diverse/stiri-calde/idru-lanseaza-proiectul-dezvoltarea-durabila-prin-calificare-la-standarde-europene-82429-350515.html

Obiective specifice

1. Dezvoltarea capacităţii locale de furnizare a programelor de formare profesională continuă (FPC) flexibile şi relevante pentru piaţa muncii. 2. Creşterea gradului de informare şi cunoaştere a beneficiilor participării la programe FPC şi servicii de consiliere si orientare profesionala. 3. Creşterea nivelului de informare si motivare vocationala a angajatilor din constructii si domenii conexe prin participarea la programe de consiliere si orientare profesionala a 300 de persoane ocupate in acest sector de activitate. 4. Cresterea nivelului de calificare a unui numar de 185 de angajati din constructii si domeniilor conexe prin dobandirea, actualizarea sau schimbarea calificarilor in urma desfasurarii programelor de formare profesionala continua (FPC).
INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE - ROMÂNIA - www.idru.ro

Programe Europene

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro