Acasă » Meserii » Electrician in Constructii

Electrician in Constructii

Descrierea ocupaţiei 

Electricianul in constructii realizeaza intreaga gama de lucrari electrice de joasa si medie  tensiune in instalatii industriale, civile, de uz casnic si gospadaresc. Electricianul in constructii  se ocupa cu pozarea si conexarea cablurilor de tensiune precum si a celor de comanda, control,  semnalizare si a cablurilor de instrumentatie, pe trasee de cablu (paturi de cabluri, scari de cabluri, in tevi de protectie sau pozate aparent sau ingropat), montajul echipamentelor electrice  parte din instalatiile mentionate mai sus, realizarea conexiunilor cablurilor si conductoarelor in  doze si la echipamentele electrice, verifica si pune in functiune instalatiile electrice realizate.

 

Unitati de competenta specifice ocupatiei:

1 Lucrul în echipă

2 Comunicarea interactivă la locul de muncă

3 Dezvoltarea profesională

4  Organizarea locului de muncă

5  Aplicarea prevederilor legale referitoare la SSM şi în domeniul situaţiilor de urgenţă

6  Întreţinerea echipamentelor de lucru

7  Asigurarea calităţii lucrărilor executare

8 Aplicarea normelor de protecţie a mediului

9 Montajul traseelor de cablu

10 Pozare cabluri si conductoare

11 Realizarea conexiunilor cablurilor si conductoarelor de joasa si medie tensiune

12 Montajul instalatiilor electrice aferente echipamentelor termice, sanitare si HVAC

13 Montarea tablourilor electrice de distributie

14 Realizarea instalatiei de paratrasnet si a prizei de pamantActe necesare pentru înscrirea la cursurile gratuite de formare profesională:
a) Copie BI/CI

b) Copie certificat de naștere

c) Copie diplomă/adeverință de studii (ultimul act de studii)

d) Adeverință de angajat sau alt act ce dovedește statutul de angajat

e) Adeverință medicală cu mențiunea “apt de muncă” sau “clinic sănătos”

f) Copie certificat de căsătorie sau hotărâre de divorț (numai pentru femei în cazul schimbării numelui)

Obiective specifice

1. Dezvoltarea capacităţii locale de furnizare a programelor de formare profesională continuă (FPC) flexibile şi relevante pentru piaţa muncii. 2. Creşterea gradului de informare şi cunoaştere a beneficiilor participării la programe FPC şi servicii de consiliere si orientare profesionala. 3. Creşterea nivelului de informare si motivare vocationala a angajatilor din constructii si domenii conexe prin participarea la programe de consiliere si orientare profesionala a 300 de persoane ocupate in acest sector de activitate. 4. Cresterea nivelului de calificare a unui numar de 185 de angajati din constructii si domeniilor conexe prin dobandirea, actualizarea sau schimbarea calificarilor in urma desfasurarii programelor de formare profesionala continua (FPC).
INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE - ROMÂNIA - www.idru.ro

Programe Europene

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro