Acasă » Despre noi

Despre noi

    Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane este o institutie de prestigiu ce îsi desfãsoarã activitatea pe întreg teritoriul României în domeniul formãrii profesionale a adultilor, resurselor umane si dezvoltãrii regionale.

     Implicarea institutului în viata organizatiilor publice si private din România este confirmatã de specialistii acestor organizatii formati de institut în anii de functionare activã în domeniul formãrii profesionale dar si de rezultatele programelor si proiectelor de interes public implementate.

     Infiintat ca persoanã juridicã in anul 2000, avand ca obiectiv principal dezvoltarea resurselor umane, promovarea educatiei, formarea profesionala si dezvoltarea regionalã, IDRU a implementat cu succes numeroase proiecte cu finantare europena si nationala.  

     Cursurile de formare profesionalã a adultilor organizate de Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane sunt cu recunoastere nationala, certificatele de calificare/absolvire fiind eliberate sub egida Ministerului Muncii, Solidaritãtii Sociale Si Familiei si Ministerului Educatiei, Cercetãrii si Tineretului.

      Formatorii Institutului pentru Dezvoltarea Resurselor Umane sunt specialisti cu experienta relevanta, certificaţi ca formatori în condiţiile legislaţiei în vigoare. Acestia au facut parte din echipele de elaborare a programelor de formare profesionala, suporturilor de curs si instrumentelor de evaluare a cursantilor pentru programe autorizate de Consiliul National pentru Formarea Profesionala a Adultilor.

     Programele de formare profesionalã pentru adulti au fost organizate în functie de cerintele concrete ale angajatorilor iar în colaborare cu agentii pentru ocuparea fortei de muncã s-au organizat cursuri de formare profesionalã pentru someri, absolventii acestor cursuri fiind plasati în muncã în proportie de aproximativ 85 %.

Proiectul Dezvoltarea durabila prin calificare la standarde europene aduce un aport considerabil activitatii de interes public a institutului, fiind un proiect ce isi propune sa mentina pe piata muncii un numar mare de persoane angajate. 

Obiective specifice

1. Dezvoltarea capacităţii locale de furnizare a programelor de formare profesională continuă (FPC) flexibile şi relevante pentru piaţa muncii. 2. Creşterea gradului de informare şi cunoaştere a beneficiilor participării la programe FPC şi servicii de consiliere si orientare profesionala. 3. Creşterea nivelului de informare si motivare vocationala a angajatilor din constructii si domenii conexe prin participarea la programe de consiliere si orientare profesionala a 300 de persoane ocupate in acest sector de activitate. 4. Cresterea nivelului de calificare a unui numar de 185 de angajati din constructii si domeniilor conexe prin dobandirea, actualizarea sau schimbarea calificarilor in urma desfasurarii programelor de formare profesionala continua (FPC).
INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE - ROMÂNIA - www.idru.ro

Programe Europene

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro