Acasă »

instalator LUCRATOR INSTALATOR PENTRU CONSTRUCTII

*Dată estimativă de începere 18.Mai.2012

 (durata de 3 luni)

 

 

 

lucrator-in-constructiiLUCRATOR IN STRUCTURI PENTRU CONSTRUCTII

*Dată estimativă de începere 21.Septembrie.2012

(durata de 3 luni)

 

 

 

painterZUGRAV, IPSOSAR, TAPETAR, VOPSITOR

*Dată estimativă de începere 25.Mai.2012

(durata de 5 luni)

 

 

 

asfaltangiuASFALTATOR

*Dată estimativă de începere 02.Iunie.2012

(durata de 3 luni)

 

 

 

ZIDAR, PIETRAR, TENCUITOR

*Dată estimativă de începere 23.Iulie.2012

(durata de 5 luni)

 

 

 

electricianELECTRICIAN IN CONSTRUCTII

*Dată estimativă de începere 19.Martie.2012 (grupa 1)

(durata de 5 luni)

 

 

 

sudor1SUDOR

*Dată estimativă de începere 09.Aprilie.2012 (grupa 1)

(durata de 5 luni)

 

 

 

Servicii gratuite de consiliere si orientare profesionala

  • consiliere profesionala a angajatilor in vederea identificarii competentelor dobandite anterior.

  • indrumare si orientare profesionla prin proiectarea unui parcurs de dezvoltare a carierei.

  • consiliere in vederea stabilirii obiectivelor profesionale si dezvoltarea competentelor cheie de lucru in echipa, comunicare si rezolvare de probleme

  • informare cu privire importanta pregatirii profesionale continue si indrumarea  persoanelor angajate in vederea participarii la cursurile de calificare.

Cursurile de calificare se finalizeaza cu un examen de absolvire ce va consta în două probe: cea teoretică (proba scrisă) şi cea practică. După examenele de absolvire participanţii vor primi Certificate de Calificare tip CNFPA insotite de Suplimente descriptive cu competentele profesionale dobandite (recunoscute de Ministerul Muncii şi de Ministerul Educatiei).

Obiective specifice

1. Dezvoltarea capacităţii locale de furnizare a programelor de formare profesională continuă (FPC) flexibile şi relevante pentru piaţa muncii. 2. Creşterea gradului de informare şi cunoaştere a beneficiilor participării la programe FPC şi servicii de consiliere si orientare profesionala. 3. Creşterea nivelului de informare si motivare vocationala a angajatilor din constructii si domenii conexe prin participarea la programe de consiliere si orientare profesionala a 300 de persoane ocupate in acest sector de activitate. 4. Cresterea nivelului de calificare a unui numar de 185 de angajati din constructii si domeniilor conexe prin dobandirea, actualizarea sau schimbarea calificarilor in urma desfasurarii programelor de formare profesionala continua (FPC).
INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE - ROMÂNIA - www.idru.ro

Programe Europene

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro