Acasă » Meserii

Categoria Meserii

Sudor

Descrierea ocupaţiei 

Sudorul realizează prin sudare o îmbinare nedemontabilă având ca rezultat obţinerea unei structuri interne continue  şi omogene. Se realizează astfel repere, subansambluri, piese sudate şi alte componente, folosite în diferite domenii, industriale sau neindustriale, ca de exemplu: construcţii metalice, instalaţii de ridicat, conducte pentru apă, abur, fluide tehnologice, recipiente sub presiune, cazane de apă caldă, apă fierbinte, abur, altele.

Tăietorul este operatorul care utilizând energia termică (arc electric, flacără de gaze sau alte surse

neconvenţionale de energie) decupează/taie diverse piese.

 

Unitati de competenta specifice ocupatiei:

1 Lucrul în echipă

2 Planificarea activităţii proprii

3 Urmărirea programului de pregătire profesională

4 Comunicarea interpersonală

5Aplicarea normelor de protecţie a muncii, de  prevenire şi stingere a incendiilor, a prevederilor  prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR

6 Utilizarea documentaţiei tehnice

7 Aplicarea procedurilor de calitate

8 Exploatarea echipamentelor / utilajelor / aparatelor şi a dispozitivelor necesare sudării / tăierii

9 Pregătirea operaţiei de sudare / tăiere

10 Aplicarea procedeelor de sudare / tăiere

11 Realizarea operaţiilor post–sudare / tăiereActe necesare pentru înscrirea la cursurile gratuite de formare profesională:
a) Copie BI/CI

b) Copie certificat de naștere

c) Copie diplomă/adeverință de studii (ultimul act de studii)

d) Adeverință de angajat sau alt act ce dovedește statutul de angajat

e) Adeverință medicală cu mențiunea “apt de muncă” sau “clinic sănătos”

f) Copie certificat de căsătorie sau hotărâre de divorț (numai pentru femei în cazul schimbării numelui)

Electrician in Constructii

Descrierea ocupaţiei 

Electricianul in constructii realizeaza intreaga gama de lucrari electrice de joasa si medie  tensiune in instalatii industriale, civile, de uz casnic si gospadaresc. Electricianul in constructii  se ocupa cu pozarea si conexarea cablurilor de tensiune precum si a celor de comanda, control,  semnalizare si a cablurilor de instrumentatie, pe trasee de cablu (paturi de cabluri, scari de cabluri, in tevi de protectie sau pozate aparent sau ingropat), montajul echipamentelor electrice  parte din instalatiile mentionate mai sus, realizarea conexiunilor cablurilor si conductoarelor in  doze si la echipamentele electrice, verifica si pune in functiune instalatiile electrice realizate.

 

Unitati de competenta specifice ocupatiei:

1 Lucrul în echipă

2 Comunicarea interactivă la locul de muncă

3 Dezvoltarea profesională

4  Organizarea locului de muncă

5  Aplicarea prevederilor legale referitoare la SSM şi în domeniul situaţiilor de urgenţă

6  Întreţinerea echipamentelor de lucru

7  Asigurarea calităţii lucrărilor executare

8 Aplicarea normelor de protecţie a mediului

9 Montajul traseelor de cablu

10 Pozare cabluri si conductoare

11 Realizarea conexiunilor cablurilor si conductoarelor de joasa si medie tensiune

12 Montajul instalatiilor electrice aferente echipamentelor termice, sanitare si HVAC

13 Montarea tablourilor electrice de distributie

14 Realizarea instalatiei de paratrasnet si a prizei de pamantActe necesare pentru înscrirea la cursurile gratuite de formare profesională:
a) Copie BI/CI

b) Copie certificat de naștere

c) Copie diplomă/adeverință de studii (ultimul act de studii)

d) Adeverință de angajat sau alt act ce dovedește statutul de angajat

e) Adeverință medicală cu mențiunea “apt de muncă” sau “clinic sănătos”

f) Copie certificat de căsătorie sau hotărâre de divorț (numai pentru femei în cazul schimbării numelui)

Zidar, Pietrar, Tencuitor

Descrierea ocupaţiei 

Zidarul, pietrar, tencuitor execută elemente de construcţii (pereţi portanţi, neportanţi, de compartimentare, stâlpi, arce, bolţi, cupole, canale, cămine, etc.) din  zidării de complexităţi diferite folosind pietre naturale sau artificiale confecţionate  din materiale arse (cărămizi, blocuri ceramice etc.) sau nearse (formate din  amestecul unuia sau a mai multor materiale de bază cu un liant) sub formă de monolit sau de blocuri, prin aşezarea lor în rânduri orizontale  şi îmbinarea lor după anumite reguli, folosind un liant (mortar) pentru legarea acestora, verifică şi corectează defectele de execuţie. Zidarul, pietrar, tencuitor aprovizionează locul de muncă cu materiale, scule, unelte, dispozitive  şi utilaje necesare, pregăteşte sculele, dispozitivele  şi utilajele pentru lucru, prepară mortarele pentru zidării şi tencuieli.  De asemenea, zidarul, pietrar, tencuitor, pregăteşte suprafeţele elementelor de construcţii din zidărie de cărămidă sau beton, în vederea tencuirii ( verifică abaterile, curăţă, trasează, umezeşte suprafeţele etc.)  şi execută tencuirea  elementelor de construcţii prin aplicarea succesivă a mai multor straturi de mortar cu caracteristici fizice  şi tehnice specifice care să asigure calitatea necesară, o protecţie bună şi un finisaj corespunzător scopului pentru care această lucrare se realizează.

 

Unitati de competenta specifice ocupatiei:

1 Comunicarea la locul de muncă

2 Lucrul în echipă

3 Efectuarea unor calcule matematice simple

4 Dezvoltarea profesională proprie

5 Planificarea activităţii zilnice

6 Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, de protecţie a mediului şi de PSI

7 Organizarea locului de muncă

8 Întreţinerea stării de funcţionare a echipamentelor de lucru

9 Asigurarea calităţii lucrărilor executate

10 Executarea lucrărilor de demolare a zidăriei

11 Prepararea mortarelor pentru zidării şi tencuieli

12 Executarea zidăriilor simple

13 Executarea zidăriilor din piatră naturală

14 Executarea zidăriilor de complexitate medie

15 Executarea zidăriilor de mare complexitate

16 Executarea tencuielilor simple

17 Executarea tencuielilor decorative

18 Executarea tencuielilor de mare complexitate

19 Executarea lucrărilor de reabilitare termică a clădirilor de locuit


Acte necesare pentru înscrirea la cursurile gratuite de formare profesională:
a) Copie BI/CI

b) Copie certificat de naștere

c) Copie diplomă/adeverință de studii (ultimul act de studii)

d) Adeverință de angajat sau alt act ce dovedește statutul de angajat

e) Adeverință medicală cu mențiunea “apt de muncă” sau “clinic sănătos”

f) Copie certificat de căsătorie sau hotărâre de divorț (numai pentru femei în cazul schimbării numelui)

Asfaltator

Descrierea ocupaţiei

 Ocupaţia de asfaltator se practică în domeniul construcţiilor de drumuri şi şosele şi presupune  desfăşurarea unor activităţi specifice de pregătire a stratului suport şi de aşternere pe acesta a mixturilor asfaltice.

 

Unitati de competenta specifice ocupatiei:

1 Planificarea activităţii proprii

2 Comunicarea la locul de muncă

3 Lucrul în echipă

4 Efectuarea de calcule matematice simple

5 Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă,  de protecţia mediului şi de PSI

6 Aplicarea procedurilor de calitate

7 Compactarea stratului de mixturi asfaltice

8 Prepararea mixturilor asfaltice în instalaţii automatizate

9 Aplicarea tratamentelor de protecţie specială

10 Aşternerea mixturilor asfaltice

11 Pregătirea stratului suportActe necesare pentru înscrirea la cursurile gratuite de formare profesională:
a) Copie BI/CI

b) Copie certificat de naștere

c) Copie diplomă/adeverință de studii (ultimul act de studii)

d) Adeverință de angajat sau alt act ce dovedește statutul de angajat

e) Adeverință medicală cu mențiunea “apt de muncă” sau “clinic sănătos”

f) Copie certificat de căsătorie sau hotărâre de divorț (numai pentru femei în cazul schimbării numelui)

Lucrator in structuri pentru constructii

Descrierea ocupaţiei

Lucratorul in structuri pentru constructii este muncitorul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul şantierelor de construcţii şi/sau în diverse puncte de lucru.Lucratorul in structuri pentru constructii participă la executarea lucrărilor de construcţii obişnuite sau clădiri; lucrări speciale; lucrări de căi de comunicaţie; construcţii hiodrotehnice şi hidroameliorative, pentru alimentări cu apă, canalizări, drumuri, poduri, castele de apă.

 

Unitati de competenta specifice ocupatiei:

1 comunicare şi numeraţie

2 utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei

3 comunicare în limba modernă

4 dezvoltarea personală în scopul obţinerii performanţei

5 igiena şi securitatea muncii

6 lucrul în echipă

7 organizarea locului de muncă

8 pregătirea pentru integrarea la locul de muncă

9 tranziţia de la şcoală la locul de muncă

10 rezolvarea de probleme

11 satisfacerea cerinţelor clienţilor

12 noţiuni generale despre construcţii

13 materiale de construcţii

14 planuri pentru construcţii

15 prelucrarea materialelor

16 săpături şi sprijiniri

17 cofraje din lemn

18 lucrări simple de armare

19 lucrări de betoane

20 zidarii simple de cărămidă

21 tencuieli obişnuite drişcuiteActe necesare pentru înscrirea la cursurile gratuite de formare profesională:
a) Copie BI/CI

b) Copie certificat de naștere

c) Copie diplomă/adeverință de studii (ultimul act de studii)

d) Adeverință de angajat sau alt act ce dovedește statutul de angajat

e) Adeverință medicală cu mențiunea “apt de muncă” sau “clinic sănătos”

f) Copie certificat de căsătorie sau hotărâre de divorț (numai pentru femei în cazul schimbării numelui)

Lucrator lnstalator pentru constructii

Descrierea ocupaţiei

Lucrătorul instalator în construcţii îşi desfăşoară activitatea în companii din domeniul construcţiilor, în toate punctele de lucru ale acestora. Lucrătorul instalator pentru construcţii trebuie sa ştie să măsoare, să taie, să pozeze, fixeze şi să îmbine conducte, să monteze utilaje, accesorii, să înlocuiască, să repare piese, materiale, conducte, să verifice îmbinări şi racorduri, să întreţină reţelele de alimentare cu apă şi canalizare, să diagnosticheze şi să remedieze defecţiunile constatate la toate tipurile de reţele, utilaje şi accesorii. Activitatea lui se desfăşoară în echipă, în spaţii deschise, dar şi în interiorul căminelor, fiind expuşi la temperaturi scăzute sau ridicate, condiţii de umiditate, diverse pericole de accidentare şi intoxicare.

Unitati de competenta specifice ocupatiei:

1 Comunicarea la locul de muncă

2 Igiena şi securitate muncii

3 Lucrul în echipă

4 Organizarea locului de muncă

5 Dezvoltarea personală în scopul obţinerii performanţei

6 Satisfacerea cerinţelor clienţilor

7 Noţiuni generale despre construcţii

8 Materiale de construcţii şi instalaţii

9 Planuri de construcţii şi instalaţii

10 Prelucrarea materialelor

11 Scheme şi detalii de instalaţii

12 Noţiuni generale de hidraulică şi termotehnică

13 Materiale de instalaţii : Îmbinarea şi montarea instalaţiilor

14 Instalaţii de alimentare cu apă

15 Instalaţii de canalizare

16 Instalații de gaze naturale combustibile
Acte necesare pentru înscrirea la cursurile gratuite de formare profesională:
a) Copie BI/CI

b) Copie certificat de naștere

c) Copie diplomă/adeverință de studii (ultimul act de studii)

d) Adeverință de angajat sau alt act ce dovedește statutul de angajat

e) Adeverință medicală cu mențiunea “apt de muncă” sau “clinic sănătos”

f) Copie certificat de căsătorie sau hotărâre de divorț (numai pentru femei în cazul schimbării numelui)

Obiective specifice

1. Dezvoltarea capacităţii locale de furnizare a programelor de formare profesională continuă (FPC) flexibile şi relevante pentru piaţa muncii. 2. Creşterea gradului de informare şi cunoaştere a beneficiilor participării la programe FPC şi servicii de consiliere si orientare profesionala. 3. Creşterea nivelului de informare si motivare vocationala a angajatilor din constructii si domenii conexe prin participarea la programe de consiliere si orientare profesionala a 300 de persoane ocupate in acest sector de activitate. 4. Cresterea nivelului de calificare a unui numar de 185 de angajati din constructii si domeniilor conexe prin dobandirea, actualizarea sau schimbarea calificarilor in urma desfasurarii programelor de formare profesionala continua (FPC).
INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE - ROMÂNIA - www.idru.ro

Programe Europene

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro