Acasă » Meserii » Asfaltator

Asfaltator

Descrierea ocupaţiei

 Ocupaţia de asfaltator se practică în domeniul construcţiilor de drumuri şi şosele şi presupune  desfăşurarea unor activităţi specifice de pregătire a stratului suport şi de aşternere pe acesta a mixturilor asfaltice.

 

Unitati de competenta specifice ocupatiei:

1 Planificarea activităţii proprii

2 Comunicarea la locul de muncă

3 Lucrul în echipă

4 Efectuarea de calcule matematice simple

5 Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă,  de protecţia mediului şi de PSI

6 Aplicarea procedurilor de calitate

7 Compactarea stratului de mixturi asfaltice

8 Prepararea mixturilor asfaltice în instalaţii automatizate

9 Aplicarea tratamentelor de protecţie specială

10 Aşternerea mixturilor asfaltice

11 Pregătirea stratului suportActe necesare pentru înscrirea la cursurile gratuite de formare profesională:
a) Copie BI/CI

b) Copie certificat de naștere

c) Copie diplomă/adeverință de studii (ultimul act de studii)

d) Adeverință de angajat sau alt act ce dovedește statutul de angajat

e) Adeverință medicală cu mențiunea “apt de muncă” sau “clinic sănătos”

f) Copie certificat de căsătorie sau hotărâre de divorț (numai pentru femei în cazul schimbării numelui)

Obiective specifice

1. Dezvoltarea capacităţii locale de furnizare a programelor de formare profesională continuă (FPC) flexibile şi relevante pentru piaţa muncii. 2. Creşterea gradului de informare şi cunoaştere a beneficiilor participării la programe FPC şi servicii de consiliere si orientare profesionala. 3. Creşterea nivelului de informare si motivare vocationala a angajatilor din constructii si domenii conexe prin participarea la programe de consiliere si orientare profesionala a 300 de persoane ocupate in acest sector de activitate. 4. Cresterea nivelului de calificare a unui numar de 185 de angajati din constructii si domeniilor conexe prin dobandirea, actualizarea sau schimbarea calificarilor in urma desfasurarii programelor de formare profesionala continua (FPC).
INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE - ROMÂNIA - www.idru.ro

Programe Europene

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro