Acasă » Anunturi » Anunt – Eveniment lansare

Anunt – Eveniment lansare

Joi, 24 noiembrie 2011, începând cu ora 11.30, Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane va organiza la Hotel Ibis din Constanța (Str. Mircea cel Bătrân nr.39- 41)evenimentul de lansare a  proiectului Dezvoltarea durabilă prin calificare la standarde europene, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013.

 

Proiectul va fi implementat pe parcursul a doi ani de către Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane și are ca obiectiv general creșterea nivelului de calificare a persoanelor din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, angajate pe piața muncii în construcții și activități conexe.

 

Prin acest proiect se vor realiza: 1) Dezvoltarea capacităţii locale de furnizare a programelor de formare profesională continuă (FPC) flexibile şi relevante pentru piaţa muncii; 2) Creşterea gradului de informare şi cunoaştere a beneficiilor participării la programe FPC şi servicii de consiliere si orientare profesionala; 3) Creşterea nivelului de informare și motivare vocațională a angajaților din construcții și domenii conexe prin participarea la programe de consiliere și orientare profesională a 300 de persoane ocupate în acest sector de activitate; 4) Creșterea nivelului de calificare a unui număr de 185 de angajați din construcții și domenii conexe prin dobândirea, actualizarea sau schimbarea calificărilor în urma desfășurării programelor de formare profesională continuă.

 

În primul rând, proiectul oferă oamenilor posibilităţi reale de păstrare a unui loc de muncă. Ceea ce este esenţial. Mai întâi, oferim o calificare acelor lucrători care nu au certificarea necesară. Apoi vorbim despre lucrători care au o calificare, dar aceasta nu mai este căutată pe piata muncii. Celor din al doilea grup le oferim posibilitatea să se recalifice. În final, pentru toţi vor creşte şansele de a-și menține statutul de angajat pe piața muncii, potrivit noii calificări pe care o dobândesc. Aşadar, mesajul meu pentru cei care vor să-şi dea mai multe şanse profesionale este: apelaţi la posibilităţile pe care le aveţi să obţineţi o nouă calificare! Invățați să dați valoare muncii voastre!” a spusIonica Oncioiu, Reprezentant Regional al Institutului pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea de Dezvoltare Sud-Est.

 

La eveniment sunt invitaţi să participe reprezentanţi ai instituţiilor publice din Regiunea Sud-Est, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, ai sectorului privat din construcţii şi domeniile conexe, precum şi jurnalişti.

Atașat vă transmitem pliantul proiectului precum și agenda evenimentului.

 

Jurnaliştii interesaţi să participe la acest eveniment, sunt aşteptaţi la Hotelul Ibis din Constanța, Sala Ovidiu,  începând cu ora 11.30.

 

Pentru mai multe detalii privind acest eveniment, vă rugăm să ne contactaţi la următoarele date de contact: office@calificarieuropene.ro; telefon: 0241-616 310; sau 0788. 17.17.44  Persoana de contact: Ana Iurchian, Manager de proiect

Obiective specifice

1. Dezvoltarea capacităţii locale de furnizare a programelor de formare profesională continuă (FPC) flexibile şi relevante pentru piaţa muncii. 2. Creşterea gradului de informare şi cunoaştere a beneficiilor participării la programe FPC şi servicii de consiliere si orientare profesionala. 3. Creşterea nivelului de informare si motivare vocationala a angajatilor din constructii si domenii conexe prin participarea la programe de consiliere si orientare profesionala a 300 de persoane ocupate in acest sector de activitate. 4. Cresterea nivelului de calificare a unui numar de 185 de angajati din constructii si domeniilor conexe prin dobandirea, actualizarea sau schimbarea calificarilor in urma desfasurarii programelor de formare profesionala continua (FPC).
INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE - ROMÂNIA - www.idru.ro

Programe Europene

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro