Comunicat de presă final

COMUNICAT DE PRESĂ

Final de proiect cu finanţare europeană pentru calificarea persoanelor angajate pe piaţa muncii în construcţii şi activităţi conexe

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane organizează miercuri, 29 mai 2013, la Hotel Ibis Constanţa, începând cu ora 15.30, conferinţa de închidere a proiectului “Dezvoltarea durabilă prin calificare la standarde europene”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Proiectul s-a desfăşurat pe o perioadă de doi ani şi a avut ca obiectiv general creşterea nivelului de calificare a persoanelor angajate pe piaţa muncii în construcţii şi activităţi conexe, în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est.

în cadrul proiectului, peste 300 de persoane angajate au fost consiliate în vederea stabilirii obiectivelor profesionale. De asemenea, 171 de persoane au beneficiat de cursuri gratuite de calificare, obţinând, astfel, certificarea, în meserii din domeniul construcţiilor precum: lucrător în structuri pentru construcţii, asfaltator, sudor, zidar, pietrar, tencuitor, electrician în construcţii, zugrav, ipsosar, tapetar şi vopsitor. Bugetul proiectului, în valoare de aproximativ 400.000 euro, a fost alocat serviciilor de consiliere şi orientare profesională a angajaţilor şi organizării cursurilor gratuite de calificare în domeniul construcţiilor şi alte sectoare de activităţi conexe.

La eveniment sunt invitaţi să participe reprezentanţi ai instituţiilor guvernamentale, ai autorităţilor publice locale, angajatori, beneficiari ai proiectului, reprezentanţi ai societăţii civile şi ai asociaţiilor patronale, precum şi jurnalişti.

Pentru mai multe informaţii privind proiectul, vă invităm să accesaţi www.info-calificari.ro

Jurnaliştii interesaţi să participe la acest eveniment, sunt aşteptaţi la Hotel Ibis Constanţa, Sala Ovidiu, (Str.Mircea cel Bătrân nr. 39-41), începând cu ora 15.30.

Vă rugăm să confirmaţi participarea dumneavoastră până la data de 28 mai 2013, ora 14.00, la coordonatele drei. Giurcă Irina Maria, email office@idru.ro tel: 0241 616 310/ 0788 498 223.

—————————————————————————————————-

Despre Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (IDRU) este o instituţie de prestigiu care îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul României, în domeniul formării profesionale a adulţilor, resurselor umane şi dezvoltării regionale. înfiinţat în anul 2000, IDRU a implementat cu succes numeroase proiecte cu finanţare europeană şi naţională. Cursurile de formare profesională a adulţilor organizate in cadrul institutului beneficiază de recunoaştere naţională, certificatele de calificare/absolvire fiind eliberate sub egida Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi a Ministerului Educaţiei Naţionale.

Formatorii IDRU sunt specialişti cu experienţă relevantă care au făcut parte din echipele de elaborare a programelor de formare profesională, suporturilor de curs şi instrumentelor de evaluare a cursanţilor pentru programe autorizate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.

Programele de formare profesională pentru adulţi au fost organizate în funcţie de cerinţele concrete ale angajatorilor. în colaborare cu agenţii pentru ocuparea forţei de muncă, echipa IDRU a organizat cursuri de formare profesională pentru şomeri, absolvenţii acestor cursuri fiind plasaţi pe piaţa muncii în proporţie de aproximativ 85 %.

Comunicat de presă

Galerie Video

Clip prezentare

Lansare proiect – Partea I

Lansare proiect – Partea II

Lansare proiect – Partea III

Eveniment lansare proiect

 

Eveniment lansare – Ziua de Constanta

Finanţare europeană pentru calificarea persoanelor din regiunea de Sud-Est, angajate pe piaţa muncii în construcţii şi activităţi conexe. Mâine, Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (IDRU) va organiza la Hotel lbis evenimentul de lansare a proiectului Dezvoltarea durabiă prin calificarea la standarde europene, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013. Proiectul va fi implementat pe parcursul a doi ani de către Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane şi are ca obiectiv general creşterea nivelului de calificare a persoanelor din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est. Programul va urmări creşterea nivelului de informare şi motivare vocaţională a angajaţilor din construcţii. La consiliere vor participa 300 de persoane ocupate în acest sector de activitate

 

http://www.ziuaconstanta.ro/diverse/stiri-calde/idru-lanseaza-proiectul-dezvoltarea-durabila-prin-calificare-la-standarde-europene-82429-350515.html

Anunt – Eveniment lansare

Joi, 24 noiembrie 2011, începând cu ora 11.30, Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane va organiza la Hotel Ibis din Constanța (Str. Mircea cel Bătrân nr.39- 41)evenimentul de lansare a  proiectului Dezvoltarea durabilă prin calificare la standarde europene, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013.

 

Proiectul va fi implementat pe parcursul a doi ani de către Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane și are ca obiectiv general creșterea nivelului de calificare a persoanelor din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, angajate pe piața muncii în construcții și activități conexe.

 

Prin acest proiect se vor realiza: 1) Dezvoltarea capacităţii locale de furnizare a programelor de formare profesională continuă (FPC) flexibile şi relevante pentru piaţa muncii; 2) Creşterea gradului de informare şi cunoaştere a beneficiilor participării la programe FPC şi servicii de consiliere si orientare profesionala; 3) Creşterea nivelului de informare și motivare vocațională a angajaților din construcții și domenii conexe prin participarea la programe de consiliere și orientare profesională a 300 de persoane ocupate în acest sector de activitate; 4) Creșterea nivelului de calificare a unui număr de 185 de angajați din construcții și domenii conexe prin dobândirea, actualizarea sau schimbarea calificărilor în urma desfășurării programelor de formare profesională continuă.

 

În primul rând, proiectul oferă oamenilor posibilităţi reale de păstrare a unui loc de muncă. Ceea ce este esenţial. Mai întâi, oferim o calificare acelor lucrători care nu au certificarea necesară. Apoi vorbim despre lucrători care au o calificare, dar aceasta nu mai este căutată pe piata muncii. Celor din al doilea grup le oferim posibilitatea să se recalifice. În final, pentru toţi vor creşte şansele de a-și menține statutul de angajat pe piața muncii, potrivit noii calificări pe care o dobândesc. Aşadar, mesajul meu pentru cei care vor să-şi dea mai multe şanse profesionale este: apelaţi la posibilităţile pe care le aveţi să obţineţi o nouă calificare! Invățați să dați valoare muncii voastre!” a spusIonica Oncioiu, Reprezentant Regional al Institutului pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea de Dezvoltare Sud-Est.

 

La eveniment sunt invitaţi să participe reprezentanţi ai instituţiilor publice din Regiunea Sud-Est, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, ai sectorului privat din construcţii şi domeniile conexe, precum şi jurnalişti.

Atașat vă transmitem pliantul proiectului precum și agenda evenimentului.

 

Jurnaliştii interesaţi să participe la acest eveniment, sunt aşteptaţi la Hotelul Ibis din Constanța, Sala Ovidiu,  începând cu ora 11.30.

 

Pentru mai multe detalii privind acest eveniment, vă rugăm să ne contactaţi la următoarele date de contact: office@calificarieuropene.ro; telefon: 0241-616 310; sau 0788. 17.17.44  Persoana de contact: Ana Iurchian, Manager de proiect

Eveniment lansare

Joi, 24 noiembrie 2011, începând cu ora 11.30, Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane va organiza la Hotel Ibis din Constanța (Str. Mircea cel Bătrân nr.39- 41)evenimentul de lansare a  proiectului Dezvoltarea durabilă prin calificare la standarde europene, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013.

 

Proiectul va fi implementat pe parcursul a doi ani de către Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane și are ca obiectiv general creșterea nivelului de calificare a persoanelor din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, angajate pe piața muncii în construcții și activități conexe.

 

Prin acest proiect se vor realiza: 1) Dezvoltarea capacităţii locale de furnizare a programelor de formare profesională continuă (FPC) flexibile şi relevante pentru piaţa muncii; 2) Creşterea gradului de informare şi cunoaştere a beneficiilor participării la programe FPC şi servicii de consiliere si orientare profesionala; 3) Creşterea nivelului de informare și motivare vocațională a angajaților din construcții și domenii conexe prin participarea la programe de consiliere și orientare profesională a 300 de persoane ocupate în acest sector de activitate; 4) Creșterea nivelului de calificare a unui număr de 185 de angajați din construcții și domenii conexe prin dobândirea, actualizarea sau schimbarea calificărilor în urma desfășurării programelor de formare profesională continuă.

 

În primul rând, proiectul oferă oamenilor posibilităţi reale de păstrare a unui loc de muncă. Ceea ce este esenţial. Mai întâi, oferim o calificare acelor lucrători care nu au certificarea necesară. Apoi vorbim despre lucrători care au o calificare, dar aceasta nu mai este căutată pe piata muncii. Celor din al doilea grup le oferim posibilitatea să se recalifice. În final, pentru toţi vor creşte şansele de a-și menține statutul de angajat pe piața muncii, potrivit noii calificări pe care o dobândesc. Aşadar, mesajul meu pentru cei care vor să-şi dea mai multe şanse profesionale este: apelaţi la posibilităţile pe care le aveţi să obţineţi o nouă calificare! Invățați să dați valoare muncii voastre!” a spusIonica Oncioiu, Reprezentant Regional al Institutului pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea de Dezvoltare Sud-Est.

 

La eveniment sunt invitaţi să participe reprezentanţi ai instituţiilor publice din Regiunea Sud-Est, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, ai sectorului privat din construcţii şi domeniile conexe, precum şi jurnalişti.

Atașat vă transmitem pliantul proiectului precum și agenda evenimentului.

 

Jurnaliştii interesaţi să participe la acest eveniment, sunt aşteptaţi la Hotelul Ibis din Constanța, Sala Ovidiu,  începând cu ora 11.30.

 

Pentru mai multe detalii privind acest eveniment, vă rugăm să ne contactaţi la următoarele date de contact: office@calificarieuropene.ro; telefon: 0241-616 310; sau 0788. 17.17.44  Persoana de contact: Ana Iurchian, Manager de proiect

Programul Operational Regional – POR

Obiectivul general al PO Regional consta in sprijinirea unei dezvoltari economice, sociale, echilibrate teritorial si durabile a Regiunilor Romaniei, corespunzator nevoilor lor si resurselor specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani de crestere, prin imbunatatirea conditiilor infrastructurale si ale mediului de afaceri pentru a face din regiunile Romaniei, in special cele ramase in urma, locuri mai atractive pentru a locui, a le vizita, a investi si a munci.

 

Obiective specifice:

 

 • Cresterea rolului economic si social al centrelor urbane, prin adoptarea unei abordari policentrice, in vederea stimularii unei dezvoltari mai echilibrate a Regiunilor
 • Imbunatatirea accesibilitatii Regiunilor si in particular a accesibilitatii centrelor urbane si a legaturilor cu zonele inconjuratoare
 • Cresterea calitatii infrastructurii sociale a Regiunilor
 • Cresterea competitivitatii Regiunilor ca locatii pentru afaceri
 • Cresterea contributiei turismului la dezvoltarea Regiunilor

 

AXE PRIORITARE TEMATICE:

AXA PRIORITARA 1 – Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – potentiali poli de crestere
1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbana implementate prin proiecte din urmatoarele domenii:
A. Reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban
B. Dezvoltarea durabila a mediului de afaceri
C. Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuintelor sociale si imbunatatirea serviciilor sociale

Subdomeniul Centre urbane

Subdomeniul Poli de dezvoltare urbana

Subdomeniul Poli de crestere

 

AXA PRIORITARA 2 – Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale
2.1 Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura

 

AXA PRIORITARA 3 – Imbunatatirea infrastructurii sociale
3.1 Reabilitarea /modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate

3.2 Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale

3.3 Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta AXA

 

PRIORITARA 4 – Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local
4.1 Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala

4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati

4.3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor  

 

AXA PRIORITARA 5 – Dezvoltarea durabila si promovarea turismului
5.1 Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe

5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabila a resurselor naturale si pentru cresterea calitatii serviciilor turistice 

5.3 Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica

Operatiunea Crearea unei imagini pozitive a Romaniei ca destinatie turistica prin definirea si promovarea brandului turistic national

Operatiunea Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica (CNIPT) si dotarea acestora

Operatiunea Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice

 

AXA PRIORITARA 6 – Asistenta tehnica
6.1 Sprijinirea activitatilor pentru implementarea, managementul si evaluarea POR

6.2 Sprijinirea activitatilor de publicitate si informare privind POR

Programul National pentru Dezvoltare Rurala – PNDR

Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (FEADR) este un instrument de finantare creat de uniunea Europeana pentru a sprijini tarile membre in implementarea Politicii Agricole Comune.
Politica Agricola Comuna este un set de reguli si mecanisme care reglementeaza producerea, procesarea si comercializarea produselor agricole in Uniunea Europeana si care acorda o mare atentie dezvoltarii rurale.
FEADR reprezinta o oportunitate de finantare pentru spatiul rural romanesc, in valoare de aproximativ 7,5 miliarde de euro, incepand cu 2007 si pana in 2013. FEADR se bazeaza pe principiul cofinantarii proiectelor de investitii private.
Fondurile europene pentru agricultura pot fi accesate in baza documentului-cheie Programul National pentru Dezvoltare Rurala(PNDR).

AXE PRIORITARE TEMATICE:

AXA 1: Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier

1.1. Masuri menite sa imbunatateasca cunostintele si sa consolideze potentialul
Uman

1.1.1. Formare profesionala (training), informare si difuzare de cunostinte

1.1.2. Instalarea tinerilor fermieri
1.2. Masuri menite sa restructureze si sa dezvolte capitalul fizic si sa promoveze
Inovatia

1.2.1. Modernizarea exploatatiilor agricole

1.2.2. Imbunatatirea valorii economice a padurii

1.2.3. Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere


Schema de ajutor de stat nr. N578/ 2009 Stimularea dezvoltarii regionale prin realizarea de investitii pentru procesarea produselor agricole si forestiere in vederea obtinerii de produse neagricole

1.2.5. Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii

1.4. Masuri de tranzitie pentru Romania

1.4.1. Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta

1.4.2. Infiintarea grupurilor de producatori

1.4.3. Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru agricultori

 

AXA 2: Imbunatatirea mediului si a spatiului rural

2.1. Masuri privind utilizarea durabila a terenurilor agricole

2.1.1. Sprijin pentru Zona Montana Defavorizata

2.1.2. Sprijin pentru zone defavorizate – altele decat zona montana

2.1.4. Plati de Agro-mediu

2.2. Masuri privind utilizarea durabila a terenurilor forestiere

2.2.1. Prima impadurire a terenurilor agricole

 

AXA 3: Calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale

3.1. Masuri privind diversificarea economiei rurale

3.1.2. Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi 3.1.3. Incurajarea activitatilor turistice3.2. Masura privind imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale

3.2.2. Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru
economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale

 

AXA 4: Axa LEADER

4.1. Implementarea strategiilor de dezvoltare locala

4.1.1. Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier

4.1.2. Imbunatatirea mediului si spatiului rural

4.1.3. Calitatea vietii si diversificarea economiei rurale

4.2.1. Implementarea proiectelor de cooperare

4.3.1 Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului

4.3.1.1 Constructie parteneriate public-private

Programul Operational Asistenta Tehnica – POAT

Obiectivul general al Programului Operational de Asistenta Tehnica este acela de a asigura sprijinul necesar procesului de coordonare si implementare sanatoasa, eficienta, eficace si transparenta a instrumentelor structurale in Romania.

 

Obiective specifice:

 

 • Asigurarea sprijinului si a instrumentelor adecvate in vederea unei coordonari si implementari eficiente si eficace a instrumentelor structurale pentru perioada 2007-2013 si pregatirea pentru urmatoarea perioada de programare a instrumentele structurale.
 • Asigurarea unei diseminari coordonate la nivel national a mesajelor generale cu privire la instrumentele structurale si implementarea Planului de Actiuni al ACIS pentru comunicare in linie cu Strategia Nationala de Comunicare pentru Instrumentele Structurale.

AXE PRIORITARE TEMATICE

AXA PRIORITARA 1: Sprijin in implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
1.1 Sprijin in procesul de gestionare si implementare a instrumentelor structurale
1.2 Evaluare
1.3 Formare orizontala in domeniul gestionarii programelor/proiectelor
1.4 Functionarea autoritatii de management pentru POAT, a ACIS, a Autoritatii de Certificare si Plata si a Autoritatii de Audit

AXA PRIORITARA 2: Dezvoltari viitoare si sprijin in functionarea Sistemului Unic Informatic de Management
2.1 Dezvoltarea si mentenanta SMIS si a retelei digitale
2.2 Functionarea Unitatii SMIS si coordonarea retelei
2.3 Formarea utilizatorilor, distribuirea ghidurilor pentru utilizatori si activitati de comunicare cu privire la SMIS
2.4 Furnizarea de echipamente si servicii IT

AXA PRIORITARA 3: Diseminarea informatiei si promovarea instrumentelor structurale
3.1 Diseminarea informatiilor generale si derularea activitatilor de publicitate cu privire la instrumentele structurale alocate Romaniei
3.2 Functionarea Centrului de Informare privind Instrumentele Structura

Programul Operational Sectorial de Transport – POS Transport

Obiectivul general al POS Transport consta in promovarea, in Romania, a unui sistem de transport durabil, care sa permita deplasarea rapida, eficienta si in conditii de siguranta a persoanelor si bunurilor, la servicii de un nivel corespunzator standardelor europene, la nivel national, in cadrul Europei, intre si in cadrul regiunilor Romaniei.

 

Obiective specifice:

 

 • modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN-T, cu aplicarea masurilor necesare pentru protectia mediului inconjurator
 • modernizarea si dezvoltarea retelelor nationale de transport, in conformitate cu principiile dezvoltarii durabile
 • promovarea transportului feroviar, naval si intermodal
 • sprijinirea dezvoltarii transportului durabil, prin minimizarea efectelor adverse ale transportului asupra mediului si imbunatatirea sigurantei traficului si a sanatatii umane.

AXE PRIORITARE TEMATICE:

AXA PRIORITARA 1 – Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN-T in scopul dezvoltarii unui sistem de transport durabil si integrarii acestuia cu retelele de transport ale UE

1.1 Infrastructura rutiera de-a lungul Axei Prioritare nr.7

1.2 Infrastructura feroviara de-a lungul Axei Prioritare nr.22

1.3 Infrastructura navala de-a lungul Axei Prioritare nr.18

 

AXA PRIORITARA 2 – Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN-T in scopul crearii unui sistem national de transport durabil

2.1 Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii rutiere nationale2.2 Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii feroviare nationale si a serviciilor
pentru calatori2.3 Modernizarea si dezvoltarea porturilor dunarene si maritime

Operatiunea 
– Modernizarea si dezvoltarea portului Constanta

Operatiunea – Modernizarea si dezvoltarea porturilor dunarene2.4 Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport aerian

 

AXA PRIORITARA 3 – Modernizarea sectorului de transport in scopul cresterii protectiei mediului si a sanatatii publice si sigurantei pasagerilor

3.1 Promovarea transportului intermodal3.2 Imbunatatirea sigurantei traficului pe toate modurile de transport 3.3 Minimizarea efectelor sectorului de transporturi asupra mediului

 

AXA PRIORITARA 4 – Asistenta Tehnica pentru POS-T

4.1 Sprijinirea managementului eficient, implementarii, monitorizarii si controlului POS-T

4.2 Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate pentru POS-T

Obiective specifice

1. Dezvoltarea capacităţii locale de furnizare a programelor de formare profesională continuă (FPC) flexibile şi relevante pentru piaţa muncii. 2. Creşterea gradului de informare şi cunoaştere a beneficiilor participării la programe FPC şi servicii de consiliere si orientare profesionala. 3. Creşterea nivelului de informare si motivare vocationala a angajatilor din constructii si domenii conexe prin participarea la programe de consiliere si orientare profesionala a 300 de persoane ocupate in acest sector de activitate. 4. Cresterea nivelului de calificare a unui numar de 185 de angajati din constructii si domeniilor conexe prin dobandirea, actualizarea sau schimbarea calificarilor in urma desfasurarii programelor de formare profesionala continua (FPC).
INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE - ROMÂNIA - www.idru.ro

Programe Europene

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro